Odśnieżanie

Odśnieżanie chodnika należy do obowiązków właściciela posesji i nieruchomości. Dlatego w naszej ofercie znajduje się odśnieżanie dachów, parkingów i podjazdów, co pozwala uwolnić właścicieli i użytkowników nieruchomości od tego uciążliwego obowiązku.

Odśnieżanie Rybnik

Oferujemy usługę długoterminową, gdzie po podpisaniu umowy odśnieżamy teren w miarę potrzeb, ale też usługi jednorazowe.

Zapraszamy osoby zainteresowane po szczegółowe informacje, dotyczące odśnieżania.

Odśnieżanie Rybnik:

podjazdy
parkingi
tereny posesji prywatnych
tereny przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych czy hurtowni
drogi zakładowe i osiedlowe
chodniki i przejścia

Podejmujemy się współpracy długoterminowej, przyjmujemy jednorazowe zlecenia, a po szczegóły zapraszamy do kontaktu.
Ceny ustalamy indywidualnie, po uzgodnieniu zakresu pracy.